شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان پنجمین نشست دبیران کانون های دانشجویی با معاون دانشجویی و فرهنگی همزمان با روز جوان به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :