معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : بازدید دانشجویان ،اساتید وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سرای سالمندان رشیدی عراقی اراک
موضوع خبر : اخبار معاونت
تاریخ درج : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت : ۱۶:۰۶
بازدید  دانشجویان ،اساتید وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سرای سالمندان رشیدی عراقی اراک

به همت معاونت فرهنگی ودانشجوئی ودفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم انسانی وبه مناسبت روز احسان و نیکوکاری جمعی از دانشجویان ،اساتید وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سرای سالمندان رشیدی عراقی اراک بازدید کردند.

در این بازدید شرکت کنندگان از نزدیک با سالمندان آن مرکزبه گفتگوی صمیمانه  پرداخته و ضمن تکریم وبزرگداشت این قشر گرانقدرجامعه به رسم ادب واحترام آنهارا مورد تفقد ومهربانی قرار دادند.در پایان این برنامه هم هدایائی نقدی وغیرنقدی هم  از سوی جامعه دانشگاهی به آن مرکز اهدا گردید.

لینک خبر : https://sca.iau-arak.ac.ir/news/442/اخبار-معاونت/بازدید--دانشجویان-،اساتید-وکارکنان-دانشگاه-آزاد-اسلامی-اراک-از-سرای-سالمندان-رشیدی-عراقی-اراک-/