شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان برگزاری همایش روز پرستار در تالار فردوسی شهرک دانشگاهی امیرکبیر به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :