شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان اولین دوره مسابقات بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :