شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان مرحله واحدی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت در اراک برگزار شد به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :