شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان برگزاری مراسم تجلیل از نفرات برتر بیست و یکمین جشنواره هنر و ادبیات دینی به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :