شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان رقابت بیش از 50 دانش آموز در هشتمین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن واحد اراک به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :