معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : بیانیه معاونت بین الملل امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاداسلامی
موضوع خبر : اخبار معاونت
تاریخ درج : ۱۳۹۸/۲/۳۱ ساعت : ۰۸:۵۴
بیانیه معاونت بین الملل امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاداسلامی

http://iau-arak.ac.ir/images/www/fa/news/editor/2019/1558350756-001-.jpg

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/news/466/اخبار-معاونت/بیانیه-معاونت-بین-الملل-امور-دانشجویان-غیرایرانی-دانشگاه-آزاداسلامی/