معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : اداره خدمات دانشجویی
تاریخ درج : ۱۳۹۴/۶/۲۴ ساعت : ۰۲:۰۹

اداره خدمات دانشجویی یکی از بخشهای مهم حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه می باشد که در راستای تحقق اهداف متعالی دانشگاه از قبیل کیفیت محوری و ارتقای سطح علمی، فرهنگی و دینی دانشجویان و به تبع آن به منظور حرمت به شأن خانواده، در جهت رفع مشکلات دانشجویان و ارتقای تسهیلات رفاهی و کمتر شدن دغدغه های خانواده های محترم آنان، اقدام به ارائه تسهیلات و راهکارهای مناسب در خصوص نقل و انتقال دانشجویان نموده است. دانشجویان متقاضی میهمانی یا انتقالی، بعد از کسب نظر از گروه آموزشی مربوطه، نظر معاون آموزشی، معاون دانشجویی و ریاست دانشگاه و تسویه مالی با دانشگاه، طبق ضوابط مندرج در آیین نامه نقل و انتقالات توسط اداره خدمات دانشجویی به واحدهای دیگر معرفی می گردند.

اهم وظایف این اداره عبارتند از :

 آدرس : شهرک دانشگاهی (مجتمع امیر کبیر) - دانشگاه آزاد اسلامی اراک - حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره خدمات دانشجویی

تلفن تماس : 5-33412194

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/7/اداره-خدمات-دانشجویی/