معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ساعت : ۰۱:۳۷

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی :  آقای عبدالحسین  بهرامی

 

 

 

یکی از بخش های زیر مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی است که وظیفه هماهنگی بخش های زیر مجموعه امور فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر و معاونت و نیز حوزه های دیگر را به عهده داشته و نسبت به تقسیم امور حوزه بین دفاتر مرتبط اقدام می نماید.

دانشجویان محترم در صورت وجود هرگونه سوال، ابهام و پیشنهادی در رابطه با قسمتهای مختلف امور فرهنگی می توانند به مدیر کل امور فرهنگی مراجعه نمایند.

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/6/مدیر-کل-امور-فرهنگی-و-اجتماعی/