معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : مدیر کل امور دانشجویی
تاریخ درج : ۱۳۹۴/۷/۷ ساعت : ۰۱:۳۶

مدیر کل امور دانشجویی : دکتر محمد رضا سبحانی

یکی از بخش های زیر مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی است که وظیفه هماهنگی بخش های زیر مجموعه امور دانشجویی با یکدیگر و معاونت و نیز حوزه های دیگر را به عهده داشته و نسبت به تقسیم امور حوزه بین ادارات مرتبط اقدام می نماید.

دانشجویان محترم در صورت وجود هرگونه سوال، ابهام و پیشنهادی در رابطه با قسمتهای مختلف امور دانشجویی می توانند به مدیر کل امور دانشجویی مراجعه نمایند.

تلفن : 08633412197 - 08633413047

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/5/مدیر-کل-امور-دانشجویی/