معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عنوان خبر : معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۴ ساعت : ۰۱:۴۰

دکتر شاهرخ حکمت

مرتبه علمی : دانشیار

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

سوابق اجرایی :

 

سوابق آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی :

 

آثار علمی :

الف) کتاب ها :

ب) مقالات :

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/4/معرفی-معاون-دانشجویی-و-فرهنگی/