معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۴ ساعت : ۰۱:۴۰

دکتر پیمان عین القضاتی

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/4/معرفی-معاون-دانشجویی-و-فرهنگی/