معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ساعت : ۰۱:۱۸

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/32/مسجد-شهرک-دانشگاهی-امیرکبیر/