معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عنوان خبر : مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ساعت : ۰۱:۱۸

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

مسجد شهرک دانشگاهی امیرکبیر واحد اراک

 

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/32/مسجد-شهرک-دانشگاهی-امیرکبیر/