معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : گلزار شهدای گمنام
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ساعت : ۰۱:۱۸

واقع در شهرک دانشگاهی امیرکبیر 

گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/31/گلزار-شهدای-گمنام/