معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : اهداف و ماموریت ها
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۴ ساعت : ۰۱:۳۲

 اهداف و برنامه های دانشجویی :

اهداف و ماموریت های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

اهداف و برنامه های فرهنگی :

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/3/اهداف-و-ماموریت-ها/