معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : دفتر امور فرهنگی خواهران
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ساعت : ۰۱:۱۵

تبصره : برنامه ریزی و اجرای جشن ازدواج دانشجویی با همکاری دیگر کارکنان معاونت فرهنگی واحد

تبصره : حضور در خوابگاهها حداقل یک بار در هفته

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/29/دفتر-امور-فرهنگی-خواهران/