معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی و مهندسی
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ساعت : ۰۱:۱۴

مسئول : آقای هادی خدادادی

تلفن : 33422152 - 086

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/26/دفتر-فرهنگ-اسلامی-دانشکده-فنی-و-مهندسی/