معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده کشاورزی
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ساعت : ۰۱:۱۳

مسئول : پیمان عین القضاتی

تلفن : 33412437 - 086

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/25/دفتر-فرهنگ-اسلامی-دانشکده-کشاورزی/