معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم انسانی
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ساعت : ۰۱:۱۳

مسئول : خانم دکتر فروزان کیوانفر

تلفن : 33412449 - 086

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/24/دفتر-فرهنگ-اسلامی-دانشکده-علوم-انسانی/