معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ساعت : ۰۱:۱۳

مسئول : خانم فروزان کیوانفر

تلفن : 33412438 - 086

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/23/دفتر-فرهنگ-اسلامی-دانشکده-مدیریت/