معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : دفتر مطالعات و پژوهشهای فرهنگی
تاریخ درج : ۱۳۹۴/۷/۷ ساعت : ۰۲:۳۳

مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای فرهنگی : خانم دکتر سیدی

این بخش فعالیت های فرهنگی را در قالب تحقیقات و پژوهشها و مطالعات فرهنگی مدیریت می نماید. همچنین برنامه ریزی های فرهنگی در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی بر اساس نیازسنجی ها و نظرسنجی ها و کارهای پژوهشی به عمل آمده در این دفتر در سطوح اساتید، کارکنان و دانشجویان صورت می پذیرد. تشکیل جلسات اتاق فکر فرهنگی اساتید و استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان برای کیفیت بهتر برنامه ها و تشکیل همایش ها، نشست ها، سخنرانی ها و کرسی های آزاد اندیشی از جمله دیگر کارهایی است که در این دفتر صورت می گیرد.

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/18/دفتر-مطالعات-و-پژوهشهای-فرهنگی/