معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : اداره فارغ التحصیلان
تاریخ درج : ۱۳۹۴/۶/۲۵ ساعت : ۰۲:۰۰

به طور کلی می توان گفت وظایف محوله به این اداره کل، در بر گیرنده تمامی مسائل نظارتی و هماهنگی و صدور مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی اراک و مراکز تابعه در کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری عمومی و دکتری تخصصی) می باشد.

دانش آموختگان دانشگاه بعد از کسب نظر از گروه آموزشی مربوطه، دانشکده متبوع، معاونت آموزشی و تسویه حساب مالی با دانشگاه، به منظور تایید گواهینامه موقت به حوزه معاونت دانشجویی معرفی می گردند. در این حوزه و در اداره فارغ التحصیلان گواهینامه موقت تحصیلی بعد از انجام مراحل اداری به دانش آموخته تحویل می گردد.

اهم وظایف این اداره عبارتند از :

مدارک لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی و پیگیری آنها در هنگام تحصیل :

آدرس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک – معاونت امور دانشجویی - اداره فارغ التحصیلان

تلفن تماس : 08633412198 و 08633412418

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/15/اداره-فارغ-التحصیلان/