معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : بهداری
تاریخ درج : ۱۳۹۴/۶/۲۵ ساعت : ۰۱:۵۶

بهداری دانشگاه دارای دو پزشک عمومی برای خدمات رسانی به دانشجویان خواهر و برادر می باشد و خدمات آن شامل :

کمک های اولیه درمان در درمانگاه های دانشگاه به شرح ذیل می باشد :

تلفن درمانگاه مجتمع قائم مقام فراهانی: 08633412421

تلفن درمانگاه شهرک دانشگاهی امیرکبیر: 08633412421

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/13/بهداری/