معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : کمیته انضباطی دانشگاه
تاریخ درج : ۱۳۹۴/۶/۲۵ ساعت : ۰۲:۲۲

 

کمیته انضباطی دانشگاه در نیل به اهداف عالیه دانشگاه وارج نهاندن به مقام شامخ دانشجویان گرامی و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت علم آموزی این عزیزان، وظیفه صیانت ازمحیط علمی وفرهنگی دانشگاه در قالب کمیته انضباطی دانشجویی را به عهده دارد .

ترکیب اعضای کمیته انضباطی مشتمل بر شش نفر طی جلسات هفتگی به تخلفات اخلاقی و آموزشی دانشجویان به شرح ذیل رسیدگی می نماید.

اخلاقی :

آموزشی :

کمیته تجدید نظر

تشکیل کمیته تجدید نظر دانشجویی که طی آخرین بخشنامه سازمان مرکزی به دبیر خانه مناطق دانشگاهی محول گردید.

دانشجویانی که به رای کمیته انضباطی بدوی اعتراض دارند تا 10 روز پس از ابلاغ رای می تواننددر خواست تجدید نظر خود را به دبیر کمیته انضباطی واحد تسلیم نمایند.

آدرس : شهرک دانشگاهی (مجتمع امیر کبیر) دانشگاه آزاد اسلامی اراک حوزه معاونت دانشجویی

شماره تماس : 08633412204

 

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/12/کمیته-انضباطی-دانشگاه/