مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : معرفی مرکز
موضوع خبر : اخبار
تاریخ درج : ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ ساعت : ۱۱:۴۲
معرفی مرکز

مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی اراک سالانه بیش از 4000 نفر مراجع از داخل و خارج دانشگاه دارد که با توجه به آمار موجود بیشترین مراجعین مربوط به مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی می باشد و مشاوره های مربوط به خانواده ،روحی و روانی ، ارتباطی ، عاطفی ،شخصیتی و ازدواج به ترتیب در رده های بعدی آمار اخذ شده قرار گرفته اند.

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/consultation/13/اخبار/معرفی-مرکز/